foto

Ładowanie samochodu elektrycznego w bloku i garażu podziemnym

Choć dla prawie 50 tysięcy samochodów elektrycznych w Polsce powstało już ponad 2 tysiące ogólnodostępnych stacji ładowania, wciąż najtaniej (i najwygodniej) „elektryka” ładujemy w domu. Tylko co z mieszkaniem w bloku? Czy dozwolone jest ładowanie samochodu elektrycznego w garażu podziemnym? Przepisy, procedury i dobre praktyki – w naszym artykule!

Czy można ładować samochód elektryczny w garażu podziemnym?

O ile ładowanie samochodu elektrycznego w domu nie jest większym problemem dla właścicieli obiektów prywatnych, o tyle w gorszym położeniu znaleźli się mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Nikłe statystyki i doświadczenie związane z używaniem „elektryków” we wspólnej przestrzeni rodzą obawy oraz prowadzą do nieprzyjemnych sytuacji, takich jak zakazy obejmujące ładowanie czy nawet parkowanie samochodów elektrycznych w garażach podziemnych. Co na to prawo?

Parkowanie samochodu elektrycznego w garażu podziemnym

Obecnie (czerwiec 2022 r.) nie istnieją żadne regulacje prawne dotyczące parkowania samochodów elektrycznych w garażach podziemnych. A mało tego, zgodnie z ustawą o elektromobilności, nowo budowane obiekty wyposaża się już w instalację do ładowania „elektryków” (głównie w garażach). W praktyce natomiast zdarza się tak, że zarządcy budynków zakazują parkowania „elektryków” w garażach podziemnych ze względów bezpieczeństwa.

Choć ryzyko pożaru auta elektrycznego nie jest większe niż spalinowego, to faktycznie może mieć gorsze skutki. Problemem jest uwalnianie się ogromnej ilości ciepła oraz substancji toksycznych z baterii „elektryków” – przy jednoczesnym niedostosowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Warto więc uzgodnić z zarządcą możliwość parkowania, a dalej ładowania auta we wspólnym garażu podziemnym.

Ładowanie „elektryka” w garażu podziemnym

W Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych przeczytamy, że budynki mieszkalne wielorodzinne i obiekty publiczne budowane po wejściu w życiu przepisów wykonawczych, a także związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne miejsca postojowe, muszą uwzględniać moc przyłączeniową, która umożliwi wyposażenie ich w punkty ładowania o mocy minimum 3,7 kW.

Pojawiła się również uregulowana procedura instalacji prywatnych ładowarek we wspólnotach czy spółdzielniach na wniosek mieszkańców, która dotyczy także starszych budynków, wybudowanych przed nowelizacją przywołanej ustawy.

Ładowanie samochodu elektrycznego w garażu podziemnym – jakie są możliwości?

Samochody elektryczne w garażach podziemnych ładujemy na dwa sposoby, czyli „z gniazdka” lub za pomocą stacji ładowania. W obu przypadkach niezbędny jest dostęp do instalacji elektrycznej, zgoda zarządcy nieruchomości oraz montaż podlicznika.

Gniazdo do ładowania samochodu w garażu podziemnym i EVSE

Zwykłe elektryczne gniazdo do ładowania samochodu w garażu podziemnym wymaga tylko podłączenia ładowarki EVSE, która zwykle znajduje się na wyposażeniu pojazdu – taki zestaw nie jest w rozumieniu przepisów prawa stacją ładowania, ale tę kwestię także należy skonsultować z zarządcą budynku, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo.

Kolejną sprawą jest nieefektywność tego trybu ładowania, który zwykle trwa nawet ponad 20 godzin. Korzystniej wypada więc stacja, np. wallbox.

Prywatna stacja ładowania „elektryka” w garażu podziemnym

Dysponując prywatnym miejscem w garażu podziemnym, właściciel „elektryka” może zdecydować się na wallboxy: naścienne stacje ładowania. Te nieduże sprzęty kosztują od około 1,5 do 10 tysięcy złotych i nie zabierają miejsca, a ładują z mocą nawet do 22 kW, co skraca czas uzupełniania baterii do kilku godzin. A dzięki nowym regulacjom prawnym zainstalowanie takiej stacji w garażu podziemnym jest możliwe i znacznie łatwiejsze niż dotychczas.

Ładowanie samochodu w garażu podziemnym – jak to zrobić?

Jeszcze przed zakupem sprzętu, złożeniem wniosku i rozpoczęciem procedury warto rozeznać się w sprawie, czyli ustalić parametry ładowarki oraz skonsultować z zarządcą warunki techniczne. Podjęcia tych kroków nie wymaga prawo, jednak takie przygotowanie może znacznie ułatwić realizację całego przedsięwzięcia.

 • Uzyskaj od zarządcy informację na temat technicznych możliwości instalacji i eksploatacji prywatnej stacji ładowania. Zarządca powinien zweryfikować, czy określona w umowie moc przyłączeniowa i stan instalacji elektrycznej pozwalają na podłączenie ładowarki.
 • Ustal wspólnie z zarządcą maksymalną moc i inne parametry stacji, miejsce jej instalacji oraz zakres niezbędnych do wykonania prac. Na tym etapie powinieneś uzyskać wstępne potwierdzenie możliwości montażu stacji – jeśli to okaże się niewykonalne, oszczędzisz czas na realizację procedury.

Musisz natomiast zweryfikować, czy budynek (lub obszar) nie jest czasem wpisany do rejestru zabytków. Jeśli jest, kierujesz wniosek o wydanie pozwolenia do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wniosek o wyrażenie zgody na instalację stacji ładowania

Do zarządcy nieruchomości składasz oficjalny wniosek o wydanie pozwolenia na instalację ładowarki. Pismo powinno zawierać:

 • oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z montażem punktu ładowania (w tym zakupu urządzenia),
 • oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu i przypisanego do niego miejsca postojowego,
 • opis parametrów urządzenia,
 • wskazanie miejsca instalacji stacji ładowania (rysunek),
 • zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeśli jest wymagana),
 • zgodę właściciela lokalu na instalację urządzenia (jeśli nim nie jesteś).

Ekspertyza dopuszczalności stacji ładowania samochodu elektrycznego

Sporządzenie ekspertyzy nie jest wymagane w budynku, w którym wykonano instalację przeznaczoną do zasilania punktów ładowania. Ponadto dotyczy tylko budynków wielorodzinnych, w których znajdują się więcej niż trzy lokale.

W przypadku starszych budynków w ciągu 30 dni od złożenia omawianego wniosku zarządca zleca przygotowanie ekspertyzy dopuszczalności stacji ładowania, chyba że nie jest wymagana. Ekspertyzę opracowuje specjalista z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Ekspertyza ocenia istniejącą instalację i miejsca postojowe pod względem bezpieczeństwa podłączenia danej stacji. Określa się w niej:

 • moc przyłączeniową budynku, która będzie zużywana do ładowania auta,
 • punkty instalacji elektrycznej, do których można przyłączyć ładowarkę,
 • parametry punktu ładowania, w tym maksymalną moc,
 • rozwiązania budowlane i techniczne oraz instalacje, które należy wdrożyć,
 • warunki do bezpiecznego użytkowania stacji ładowania,
 • wytyczne w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Od dnia otrzymania ekspertyzy lub (jeśli ta nie jest potrzebna) wniosku o zezwolenie zarządca rozpatruje pismo i kieruje do zatwierdzenia przez wspólnotę.

Zatwierdzenie stacji ładowania przez wspólnotę mieszkaniową

Na instalację stacji ładowania muszą zgodzić się właściciele pozostałych lokali i zarząd wspólnoty. W małych wspólnotach, poniżej trzech lokali, wymaga się zgody wszystkich właścicieli. W obiektach z większą liczbą lokali, a także w kwestii montażu ładowarki o mocy od 11 kW, wyrazić zgodę musi co najmniej połowa mieszkańców.

W przypadku zarówno właścicieli mieszkań, jak i zarządu, wydanie decyzji odmownej jest możliwe tylko w kilku szczególnych sytuacjach, gdy:

 • ekspertyza nie dopuszcza możliwości montażu stacji ładowania,
 • wnioskodawca nie dysponuje tytułem prawnym do lokalu w obrębie budynku oraz stanowiska postojowego do wyłącznego użytku bądź nie uzyskał zgody właściciela lokalu (jeśli sam nim nie jest),
 • osoba wnioskująca nie zobowiązała się do pokrycia całych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Może zdarzyć się tak, że osoba opracowująca ekspertyzę dopuści możliwość instalacji stacji wyłącznie po zmianie umowy o przyłączenie budynku do sieci lub po wykonaniu nowej bądź po remoncie starej instalacji elektrycznej – wówczas trzeba zobowiązać się do pokrycia kosztów tych czynności.

Po uzyskaniu niezbędnych decyzji możesz już przeprowadzić montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w garażu podziemnym. W większości przypadków musisz zainstalować licznik, a czasem zawrzeć nową umowę sprzedaży i dystrybucji energii.

A samochody elektryczne w bloku bez garażu?

W nieco gorszym położeniu znajdują się ci właściciele aut elektrycznych, którzy nie dysponują własnym stanowiskiem w garażu podziemnym. Przed praktyką kabla podłączonego w mieszkaniu przez okno lub balkon do auta przestrzegają producenci „elektryków” – to rozwiązanie ryzykowne, które może doprowadzić do zwarcia i rodzi potencjalne niebezpieczeństwo dla innych mieszkańców budynku, a poza tym jest niewygodne. W zasadzie pozostają więc dwie możliwości.

Własna ładowarka na miejscu postojowym lub wspólna stacja ładowania

Jeśli właściciel „elektryka” wykupił stanowisko postojowe zewnętrzne, może – jak w przypadku garażu podziemnego – wnioskować o zgodę na montaż prywatnej stacji ładowania. Wówczas zwykle ma ona formę słupka, a montowana jest na lub przy miejscu postojowym. Procedura jest identyczna i wymaga uzyskania zgody wspólnoty oraz zarządcy budynku.

Grupa właścicieli pojazdów elektrycznych w obrębie wspólnoty może zdecydować się na instalację wspólnej ładowarki – całe przedsięwzięcie wymaga jednak współpracy i partycypacji w kosztach, a jest realizowane na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

Korzystanie z publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych

Jeśli oba rozwiązania nie wchodzą w grę lub montaż stacji – prywatnej czy wspólnej – okaże się za drogi, pozostają ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych. W Polsce udostępniono już ponad 2 tysiące takich punktów.

 • Stacje ładowania AC. Znajdziemy je na terenie gmin, a zwłaszcza miast. To punkty dostępne m.in. na stacjach benzynowych, przy galeriach bądź centrach handlowych, hotelach i restauracjach. Moc tego typu stacji nie jest duża, gdyż wykorzystują prąd przemienny AC, więc naładowanie do pełna trwa nawet do kilku godzin. Plusem jest relatywnie niski koszt usługi.
 • Stacje ładowania DC. To punkty ładujące prądem stałym DC wysokiej mocy – skracają czas do pełnego naładowania baterii nawet do 20-30 minut. Zwykle są zlokalizowane na stacjach benzynowych i parkingach w pobliżu autostrad i dróg szybkiego ruchu czy węzłów komunikacyjnych. Usługa ładowania jest już nieco droższa, natomiast będąc stałym klientem, można liczyć na zniżki.

Stacje coraz łatwiej też znaleźć – pomogą m.in. udostępniona na naszej stronie mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych i aplikacje dla elektromobilnych.

Myślisz o montażu stacji ładowania na prywatnym miejscu postojowym w garażu lub na zewnątrz? Ze Stacjomat.pl zrealizujesz całe przedsięwzięcie – od audytu przez remont instalacji po konfigurację urządzenia. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

FAQ:

 • Czy dozwolone jest używanie punktu ładowania w bloku i w garażu podziemnym?

Tak, zwłaszcza jeśli w budynku już uwzględniono takie rozwiązanie, które umożliwia podłączenie instalacji do stacji ładowania. Niezbędna jest zgoda wspólnoty i zarządcy obiektu, a w blokach, w których nie ma takiej infrastruktury, także przeprowadzenie ekspertyzy i nierzadko remont instalacji elektrycznej bądź wykonanie nowej.

 • Jakie są możliwości ładowania samochodu elektrycznego w bloku?

Jeśli dysponujesz miejscem postojowym na wyłączny użytek w garażu podziemnym lub na zewnątrz budynku, możesz zamontować własną stację ładowania na podstawie wyrażonej zgody (zarządcy budynku i wspólnoty mieszkaniowej). Inna możliwość to korzystanie z ogólnodostępnych punktów ładowania.

 • Jak uzyskać zgodę na instalację punktu ładowania w budynkach wielorodzinnych?

Należy wystosować do zarządcy budynku oficjalny wniosek o udzielenie zgody. Jeśli w budynku lub w pobliskim obszarze nie ma przeznaczonej dla punktu instalacji, niezbędne będzie również przeprowadzenie ekspertyzy.

Używamy ciasteczek w celu świadczenia usług. Przeglądając nasz sklep internetowy, wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek. Więcej informacji możesz uzyskać w naszej polityce prywatności.