foto

Ile wynosi i jak uzyskać dofinansowanie samochodu elektrycznego?

Właściciele aut elektrycznych przyczyniają się do ochrony środowiska, za co są nagradzani nie tylko poczuciem robienia czegoś dobrego dla świata, ale także licznymi korzyściami, m.in. podróżują taniej i omijają korki bus pasami. Zamierzasz do nich dołączyć? Wspaniale! Sprawdź, ile wynosi i jak uzyskać dofinansowanie samochodu elektrycznego (2022 r.).

Dotacja na samochód elektryczny – od kogo ją otrzymamy?

Użytkownicy pojazdów elektrycznych silnie przyczyniają się do poprawy jakości życia całego społeczeństwa, ale mimo szczytnego celu przesiadki na „elektryka” i licznych korzyści osobistych, jakie się z tym wiążą, zakup ekosamochodu ma jedną ogromną wadę – jest nią wysoka cena. Dlatego, aby nieco odciążyć chcących zmieniać świat na lepsze, od lipca 2021 r. działa nowa odsłona programu „Mój elektryk” – na zakup auta można otrzymać bezzwrotną dotację, nawet ponad 20 000 zł.

Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsza jego edycja była realizowana już w 2020 r., ale nie cieszyła się dużą popularnością – tym razem jednak warunki dofinansowania i proces naboru wniosków są naprawdę korzystne. A budżet programu na 2022 r. wynosi aż 700 000 000 zł.

Kto może liczyć na dofinansowanie zakupu auta elektrycznego i kiedy?

Program „Mój elektryk” wystartował 12 lipca 2021 r. i będzie trwać do 31 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na dotacje. Pieniądze będą wypłacane do końca czerwca 2026 r., a nabór wniosków trwa cały czas. Proces przyznawania dotacji na zakup aut elektrycznych odbywa się tylko w trybie online.

Z programu może skorzystać każdy – osoby fizyczne, firmy i instytucje, w tym przedsiębiorcy, rolnicy indywidualni, stowarzyszenia, fundacje, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, spółdzielnie, kościoły i związki itp. 

Dofinansowanie samochodu elektrycznego uzyskuje się w formie dotacji na zakup lub leasing. Dopuszczalne jest także sfinansowanie zakupu auta poprzez kredyt. Co ciekawe, NFOŚiGW przewiduje też wyrównanie poziomu dofinansowania do kwot wynikających z programu „Mój elektryk” tym osobom, które już skorzystały z dotacji w zakresie programu „Zielony samochód”.

Ile wynosi dofinansowanie samochodu elektrycznego (2022 r.)?

Dofinansowanie samochodu elektrycznego (2022-2025 r.) w ramach programu „Mój elektryk” udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji – osoby fizyczne mogą liczyć na kwotę do 18 750 zł lub do 27 000 zł, przy czym już ta wyższa pomoc przysługuje wyłącznie osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

W przypadku firm czy instytucji (osób innych niż osoby fizyczne) kwota dotacji zależy od kategorii pojazdu i kilku innych czynników. Na zakup pojazdu kategorii M1 jest to do 18 750 lub do 27 000 zł – przy deklaracji przebiegu powyżej 15 000 km na rok. Wyższe dofinansowanie obejmuje także zakup samochodu kategorii M2, M3 i N1 – jest to do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł, oraz do 30% kosztów (maksymalnie 70 000 zł), gdy beneficjent zadeklaruje średnioroczny przebieg powyżej 20 000 km.

Warunki programu przewidują także dotację na pojazdy kategorii L1e-L7e w kwocie do 4000 zł i na poziomie 30% kosztów kwalifikowanych.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego?

Ogólne warunki dofinansowywania zakupu samochodu elektrycznego są wspólne dla wszystkich beneficjentów. Dotację można uzyskać wyłącznie na zakup fabrycznie nowego i zeroemisyjnego pojazdu kategorii M1-M3, N1 i L1e-L7e. Są to:

 • pojazdy napędzane wyłącznie energią elektryczną pobieraną przez zewnętrzne źródła zasilania (to np. stacje ładowania samochodów elektrycznych),
 • pojazdy zasilanie wyłącznie energią elektryczną wytwarzaną z wodoru poprzez zainstalowane w nich ogniwa paliwowe.

Oznacza to, że dotację można dostać tylko na samochody elektryczne, nie mogą być to hybrydy (czy hybrydy plug-in). Warunki programu uwzględniają natomiast także m.in. elektryczne motocykle.

Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz spełnić określone w programie kryteria, czyli:

 • kupić lub wziąć w leasing nowy pojazd elektryczny, którego cena nie może przekroczyć ceny maksymalnej, określonej w warunkach programu,
 • zarejestrować go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ubezpieczyć, ale też zobowiązać się do posiadania go przez minimum 2 lata.

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania różnią się w zależności od kategorii beneficjenta oraz sposobu pozyskania pojazdu (zakup lub leasing).

Dofinansowanie samochodu elektrycznego dla osób fizycznych

Dopłaty do samochodów elektrycznych mogą otrzymać wszystkie osoby fizyczne, które zadeklarują, że w ciągu 2 lat od nabycia nie sprzedadzą auta ani nie wprowadzą go do ewidencji środków trwałych – nie będą wykorzystywać w ramach działalności gospodarczej. Osobie fizycznej przysługuje wyłącznie dofinansowanie zakupu auta kategorii M1, którego cena nie przekracza 225 000 zł brutto (w poprzedniej edycji programu było to zaledwie 125 000 zł). Natomiast to cenowe ograniczenie nie obowiązuje osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Dofinansowanie samochodu elektrycznego dla firm

Przedsiębiorcy, w tym również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, i beneficjenci instytucjonalni (fundacje, organizacje itp.) mogą otrzymać dopłatę na podobnym poziomie, co osoby fizyczne. Kwota dofinansowania jest wyższa, gdy beneficjent zadeklaruje podwyższony przebieg roczny pojazdu. Osoby inne niż osoby fizyczne uzyskają również wsparcie na zakup „elektryka” dostawczego lub skutera czy też motocykla, czyli pojazdów z kategorii M2, M3, N1 i L1e-L7e. Zależnie od kategorii pojazdu można otrzymać nawet do 50 000 lub 70 000 zł.

Dofinansowanie aut elektrycznych a leasing

Realizowany program dofinansowań zakupu pojazdów elektrycznych przewiduje też możliwość dopłat do opłat ustalonych w umowach leasingu oraz leasingu konsumenckiego, z którego to skorzystać mogą także osoby fizyczne. Dystrybucją dopłat do leasingu w ramach programu zajmuje się Bank Ochrony Środowiska, który zawarł umowy z kilkunastoma firmami leasingowymi. Sam wybór konkretnej firmy leasingowej (z tych, które już przystąpiły do programu) należy do wnioskodawcy. W ramach dotacji finansowana jest tzw. opłata wstępna i transferowa. 

Dofinansowaniem obejmowany jest również najem długoterminowy, gdy spełnia warunki leasingu operacyjnego.

Jak uzyskać dopłaty do samochodów elektrycznych?

Proces naboru wniosków w ramach programu „Mój elektryk” prowadzony jest online i zakłada minimum formalności. Dotacje wypłacane są w formie refundacji czyli zwrotu kosztów po zakupie samochodu. Jeśli NFOŚiGW pozytywnie oceni podpisany elektronicznie wniosek, staje się on umową i pieniądze wpływają na konto beneficjenta.

Wniosek wysyła się bezpośrednio do NFOŚiGW przez internet (musi być podpisany poprzez Profil Zaufany lub podpis elektroniczny). Należy to zrobić poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Weryfikacja wniosków zazwyczaj trwa około miesiąca. Do wniosku trzeba dołączyć kilka zeskanowanych dokumentów, m.in.:

 • wydruk z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – potwierdzający rodzaj napędu pojazdu,
 • skany faktur zakupu nowego samochodu,
 • skan Karty Dużej Rodziny (jeśli dotyczy),
 • skan dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu, w którym jako właściciel widnieje wnioskodawca,
 • zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o cesji praw do ubezpieczenia,
 • skan dokumentu ubezpieczenia – polisy OC oraz AC zakupionego pojazdu (od uszkodzeń, zniszczeń i utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych czy uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży) razem z dowodem uiszczenia składek lub pierwszej raty,
 • oświadczenie wnioskodawcy/beneficjenta o posiadaniu zgody współwłaścicieli na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy),
 • oświadczenia dla NFOŚiGW (w tym m.in. oświadczenie o braku finansowania przedsięwzięcia z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej),
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dotację oraz zawarcia umowy, a także prowadzenia czynności z nią związanych (wtedy, gdy wniosek jest składany w imieniu własnym i współwłaściciela pojazdu).

W przypadku dofinansowania leasingu trzeba zgłosić się do firmy leasingowej i złożyć wniosek o leasing oraz dotację. Po pozytywnym rozpatrzeniu podpisuje się umowy, a środki są wypłacane po przekazaniu pojazdu leasingobiorcy.

Dlaczego warto skorzystać z dotacji na samochód elektryczny?

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w marcu 2022 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 40 000 osobowych samochodów elektrycznych. Jednocześnie na polskim rynku dostępnych jest już prawie 200 różnych modeli aut elektrycznych, więc coraz więcej z nas myśli o zmianie pojazdu z konwencjonalnym napędem na ten ekologiczny. Ceny aut zaczynają się od 80 000 zł to sporo, ale niemal jedną czwartą tej kwoty pokryć może dofinansowanie.

Skorzystać z dotacji na zakup samochodu elektrycznego i przesiąść się na „elektryka” warto z różnych powodów, a najważniejsze to:

 • możliwość realnego przyczynienia się do zmniejszenia emisji spalin i ochrony środowiska naturalnego,
 • niskie koszty eksploatacji samochodu elektrycznego – ładowanie kosztuje mniej niż tankowanie pojazdów spalinowych,
 • coraz lepiej rozwinięta infrastruktura stacji ładowania (stacje ładowania AC, stacje ładowania DC, ładowanie samochodu elektrycznego w domu),
 • komfort jazdy – m.in. cicha praca samochodu oraz brak konieczności wymiany oleju, prosta obsługa, możliwość omijania korków – jazdy bus pasami,
 • ulgi finansowe, w tym zwolnienie z akcyzy czy też darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Myślisz o zakupie auta elektrycznego? Doradcy ze Stacjomat.pl pomogą ustalić możliwości dotacyjne na zakup samochodu wraz z całą infrastrukturą ładowania, a nawet z instalacją fotowoltaiczną. Zachęcamy do kontaktu!

FAQ:

 1. Jak uzyskać dofinansowanie samochodu elektrycznego (2021-2025 r.)?
 2. Od 2021 do 2025 r. działa program „Mój elektryk”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie zakupu samochodu na zasadzie refundacji. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje (m.in. instytuty, fundacje czy stowarzyszenia).

 3. Jakie dofinansowanie samochodu elektrycznego dostaje osoba fizyczna?
 4. Dofinansowanie samochodu elektrycznego (2021-2025 r.) wynosi do 18 750 zł lub do 27 000 zł dla osób fizycznych (wyższą kwotę mogą uzyskać osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny).

 5. Ile wynosi dofinansowanie samochodu elektrycznego dla firm?
 6. Wysokość dofinansowania jest zależna od kategorii pojazdu – dla kategorii M1 jest to do 18 750 zł lub 27 000 zł (przy zadeklarowanym przebiegu powyżej 15 000 km), dla kategorii M2,M3 i N1 jest to do 20% (nie więcej niż 50 000 zł) lub do 30% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 70 000 zł i przy wyższym przebiegu), a dla kategorii L1e-L7e to do 30% kosztów i nie więcej niż 4 000 zł.

Używamy ciasteczek w celu świadczenia usług. Przeglądając nasz sklep internetowy, wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek. Więcej informacji możesz uzyskać w naszej polityce prywatności.